Μια (1) θέση Ζωοκόμου/Τεχνικού εργαστηρίου (μερικής απασχόλησης) - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0441]

Job Board

Μια (1) θέση Ζωοκόμου/Τεχνικού εργαστηρίου (μερικής απασχόλησης) - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0441]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.04.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 21.04.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας