Πλήρωση μιας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού μέσω σύναψης σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διοικητική, Οικονομική, Τεχνική Υποστήριξη εργαστηρίων ΙΜΒΒ» [Ref # IMB-0506]

Job Board

Πλήρωση μιας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού μέσω σύναψης σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διοικητική, Οικονομική, Τεχνική Υποστήριξη εργαστηρίων ΙΜΒΒ» [Ref # IMB-0506]

Announcement Date: 11.09.2023
Closing Date: 22.09.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology