Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Μηχανικού Υπολογιστών / Μηχανικού λογισμικού ή αντίστοιχη περιοχή επιστημών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Μηχανικού Υπολογιστών / Μηχανικού λογισμικού ή αντίστοιχη περιοχή επιστημών

Tεχνική και λειτουργική υποστήριξη του έργου, την Ψηφιοποίηση φυσικού οπτικοακουστικού αρχείου, την παραμετροποίηση καινοτόμου εκπαιδευτικού λογισμικού και τη συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων.
Announcement Date: 26.09.2023
Closing Date: 06.10.2023
Institute: Institute of Computer Science