Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Διδακτορικού φοιτητή με αντικείμενο ανάλυση ιατρικής εικόνας

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Διδακτορικού φοιτητή με αντικείμενο ανάλυση ιατρικής εικόνας

Τμηματοποίηση εικόνων εγκεφάλου απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.
Announcement Date: 30.01.2024
Closing Date: 09.02.2024
Institute: Institute of Computer Science