Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Διδακτορικού φοιτητή με αντικείμενο ανάλυση ιατρικής εικόνας

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Διδακτορικού φοιτητή με αντικείμενο ανάλυση ιατρικής εικόνας

Τμηματοποίηση εικόνων εγκεφάλου απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.01.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 09.02.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής