Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης σύμβουλου επιχειρήσεων στην Πάτρα

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης σύμβουλου επιχειρήσεων στην Πάτρα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης σύμβουλου επιχειρήσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

1η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

2η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

3η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Announcement Date: 19.02.2024
Closing Date: 27.03.2024
Institute: PRAXI Network