ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Job Board

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης συμβούλου επιχειρήσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

1η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

2η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

3η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.02.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 27.03.2024
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ