Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Ραδιοφαρμακευτική Χημεία

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Ραδιοφαρμακευτική Χημεία

Ραδιο-επισήμανση φορέων (μόρια, νανοσωματίδια) με ισότοπα εκπομπής ποζιτρονίων, ποιοτικός έλεγχος ραδιο-φαρμάκων.
Announcement Date: 27.03.2024
Closing Date: 08.04.2024
Institute: Institute of Computer Science