Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Ραδιοφαρμακευτική Χημεία

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Ραδιοφαρμακευτική Χημεία

Ραδιο-επισήμανση φορέων (μόρια, νανοσωματίδια) με ισότοπα εκπομπής ποζιτρονίων, ποιοτικός έλεγχος ραδιο-φαρμάκων.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.03.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 08.04.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής