Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Συνθετική Οργανική Χημεία

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Συνθετική Οργανική Χημεία

Aξιολόγηση αποτελεσματικότητας και τοξικότητας χημικών δομών για κλινικές δοκιμές
Announcement Date: 27.03.2024
Closing Date: 08.04.2024
Institute: Institute of Computer Science