Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας Εργαστήριο Ι. Βόντα [Ref. # ORZ-0636]

Job Board

Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας Εργαστήριο Ι. Βόντα [Ref. # ORZ-0636]

Announcement Date: 25.06.2024
Closing Date: 05.07.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology