Τέσσερις θέσεις (4) έκτακτου προσωπικού - Εργαστήριο Ν. Ταβερναράκη [Ref. # ORZ-0344, ORZ-0344, ORZ-0346 (2 θέσεις)]

Job Board

Τέσσερις θέσεις (4) έκτακτου προσωπικού - Εργαστήριο Ν. Ταβερναράκη [Ref. # ORZ-0344, ORZ-0344, ORZ-0346 (2 θέσεις)]

Announcement Date: 16.11.2021
Closing Date: 01.12.2021
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology