Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Κ. Καλαντίδη [Ref. # ORZ-0347]

Job Board

Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Κ. Καλαντίδη [Ref. # ORZ-0347]

Announcement Date: 17.11.2021
Closing Date: 02.12.2021
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology