Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Κ. Καλαντίδη [Ref. # ORZ-0347]