Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Πληροφορικής) στο πλαίσιο της Πράξης «BBMRI-GR», με κωδικό MIS 5028275

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Πληροφορικής) στο πλαίσιο της Πράξης «BBMRI-GR», με κωδικό MIS 5028275

Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με την υποστήριξη βιο‐ϊατρικών οντολογιών
Announcement Date: 26.11.2021
Closing Date: 13.12.2021
Institute: Institute of Computer Science