Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας ή Κατόχου MSc - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0365]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας ή Κατόχου MSc - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0365]

Announcement Date: 13.01.2022
Closing Date: 28.01.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology