Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας ή Κατόχου MSc - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0365]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας ή Κατόχου MSc - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0365]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.01.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.01.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας