Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, για την υλοποίηση του έργου “Investigating insecticide resistance via genetic transformation and genome modification in Drosophila” - Βιοϊατρική Έρευνα

Job Board

Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, για την υλοποίηση του έργου “Investigating insecticide resistance via genetic transformation and genome modification in Drosophila” - Βιοϊατρική Έρευνα

Announcement Date: 15.02.2022
Closing Date: 02.03.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology