1 Θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη - Εργαστήριο Γενετικής και Ιατρικής Ακριβείας - Ref # PD-0374 [Κ. Στρατάκης]

Job Board

1 Θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη - Εργαστήριο Γενετικής και Ιατρικής Ακριβείας - Ref # PD-0374 [Κ. Στρατάκης]

Announcement Date: 02.03.2022
Closing Date: 15.03.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology