1 Θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη - Εργαστήριο Γενετικής και Ιατρικής Ακριβείας - Ref # PD-0374 [Κ. Στρατάκης]

Job Board

1 Θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη - Εργαστήριο Γενετικής και Ιατρικής Ακριβείας - Ref # PD-0374 [Κ. Στρατάκης]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.03.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 15.03.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας