Μία (1) Θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Αναπτυξιακή Βιολογία και Μορφογένεση Αρθρόποδων»

Job Board

Μία (1) Θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Αναπτυξιακή Βιολογία και Μορφογένεση Αρθρόποδων»

Announcement Date: 02.03.2022
Closing Date: 15.04.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology