Μια (1) θέση Τεχνολόγου Εφαρμογών - Εργαστήριο Ν. Ταβερναράκη [Ref. # ORZ-0377]

Job Board

Μια (1) θέση Τεχνολόγου Εφαρμογών - Εργαστήριο Ν. Ταβερναράκη [Ref. # ORZ-0377]

Announcement Date: 17.03.2022
Closing Date: 01.04.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology