Μια (1) θέση Τεχνολόγου Εφαρμογών - Εργαστήριο Ν. Ταβερναράκη [Ref. # ORZ-0377]