Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Υλοποίηση συστήματος ελέγχου κίνησης υψηλής ακρίβειας.
Announcement Date: 06.04.2022
Closing Date: 21.04.2022
Institute: Institute of Computer Science