Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Μηχανικού πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών, στο πλαίσιο του έργου IDAOLOGY του ΙΠ-ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Μηχανικού πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών, στο πλαίσιο του έργου IDAOLOGY του ΙΠ-ΙΤΕ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων πολυμέσων και διαδικτυακών εφαρμογών
Announcement Date: 14.04.2022
Closing Date: 29.04.2022
Institute: Institute of Computer Science