Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Μηχανικού πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών, στο πλαίσιο του έργου IDAOLOGY του ΙΠ-ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Μηχανικού πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών, στο πλαίσιο του έργου IDAOLOGY του ΙΠ-ΙΤΕ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων πολυμέσων και διαδικτυακών εφαρμογών
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.04.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 29.04.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής