Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Βιολογία με ειδίκευση στη Μοριακή Διαγνωστική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Βιολογία με ειδίκευση στη Μοριακή Διαγνωστική

Συλλογή κλινικών δεδομένων ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα που έχουν υποβληθεί σε αξονική τομογραφία θώρακος. Ανάλυση των δεδομένων με εργαλεία βιοστατιστικής ανάλυσης.
Announcement Date: 30.05.2022
Closing Date: 14.06.2022
Institute: Institute of Computer Science