Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Βιολογία με ειδίκευση στη Μοριακή Διαγνωστική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Βιολογία με ειδίκευση στη Μοριακή Διαγνωστική

Συλλογή κλινικών δεδομένων ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα που έχουν υποβληθεί σε αξονική τομογραφία θώρακος. Ανάλυση των δεδομένων με εργαλεία βιοστατιστικής ανάλυσης.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.05.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 14.06.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής