Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Σχεδίαση και υλοποίηση κλιμακώσιμων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων ΙοΤ. Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση πλατφόρμας ΙοΤ.
Announcement Date: 17.06.2022
Closing Date: 04.07.2022
Institute: Institute of Computer Science