Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Σχεδίαση και υλοποίηση κλιμακώσιμων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων ΙοΤ. Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση πλατφόρμας ΙοΤ.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.06.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.07.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής