Προκήρυξη για μία (1) θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας

Job Board

Προκήρυξη για μία (1) θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας

Μία (1) θέση Ερευνητή Β’ (Βήτα) βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονική Δικτύων & Διεπαφών Διασύνδεσης Υψηλής Ταχύτητας και Χαμηλής Καθυστέρησης»
Announcement Date: 06.07.2022
Closing Date: 05.09.2022
Institute: Institute of Computer Science