Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ιατρικής με ειδίκευση στην Ακτινολογία

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ιατρικής με ειδίκευση στην Ακτινολογία

Συλλογή Αξονικών Τομογραφιών με ευρήματα Πνευμονικών Οζων, Χαρακτηρισμός Πιθανότητος Κακοήθειας όζων, Τμηματοποίηση όζων προς ανάλυση.
Announcement Date: 08.08.2022
Closing Date: 23.08.2022
Institute: Institute of Computer Science