Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Ακτινολόγο

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Ακτινολόγο

Συλλογή κλινικών και απεικονιστικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάλυση αυτών. Αξιολόγηση και μελέτη απεικονιστικών δεδομένων θώρακα για τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό πνευμονικών οζιδίων.
Announcement Date: 21.09.2022
Closing Date: 03.10.2022
Institute: Institute of Computer Science