Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Ακτινολόγο

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Ακτινολόγο

Συλλογή κλινικών και απεικονιστικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάλυση αυτών. Αξιολόγηση και μελέτη απεικονιστικών δεδομένων θώρακα για τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό πνευμονικών οζιδίων.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.09.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.10.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής