Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Πληροφορικής με ΜΔΕ στην Πληροφορική στο πλαίσιο της Δράσης GR INHERITED NETWORK

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Πληροφορικής με ΜΔΕ στην Πληροφορική στο πλαίσιο της Δράσης GR INHERITED NETWORK

Συντήρηση και Επέκταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Παραπομπής Γενετικών Εξετάσεων για το Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία
Announcement Date: 19.10.2022
Closing Date: 31.10.2022
Institute: Institute of Computer Science