Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Πληροφορικής με ΜΔΕ στην Πληροφορική στο πλαίσιο της Δράσης GR INHERITED NETWORK

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Πληροφορικής με ΜΔΕ στην Πληροφορική στο πλαίσιο της Δράσης GR INHERITED NETWORK

Συντήρηση και Επέκταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Παραπομπής Γενετικών Εξετάσεων για το Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.10.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 31.10.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής