Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Πληροφορικής με ΜΔΕ στην Πληροφορική στο πλαίσιο της Πράξης GR INHERITED NETWORK

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Πληροφορικής με ΜΔΕ στην Πληροφορική στο πλαίσιο της Πράξης GR INHERITED NETWORK

Συντήρηση και Επέκταση του Μητρώου και Εφαρμογής Καταγραφής Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου και Αποθετηρίου Γονιδιακών Δεδομένων
Announcement Date: 19.10.2022
Closing Date: 31.10.2022
Institute: Institute of Computer Science