Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Πληροφορικής με ΜΔΕ στην Πληροφορική στο πλαίσιο της Πράξης GR INHERITED NETWORK

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Πληροφορικής με ΜΔΕ στην Πληροφορική στο πλαίσιο της Πράξης GR INHERITED NETWORK

Συντήρηση και Επέκταση του Μητρώου και Εφαρμογής Καταγραφής Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου και Αποθετηρίου Γονιδιακών Δεδομένων
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.10.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 31.10.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής