Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Mελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης συσκευών πλατφόρμας IoT.
Announcement Date: 24.10.2022
Closing Date: 03.11.2022
Institute: Institute of Computer Science