Μια (1) θέση Πτυχιούχου (Lab Manager) - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # ORZ-0413]

Job Board

Μια (1) θέση Πτυχιούχου (Lab Manager) - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # ORZ-0413]

Announcement Date: 07.11.2022
Closing Date: 22.11.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology