Μια (1) θέση Πτυχιούχου (Lab Manager) - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # ORZ-0413]