Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα (IT Support) - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # ORZ-0412]

Job Board

Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα (IT Support) - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # ORZ-0412]

Announcement Date: 07.11.2022
Closing Date: 22.11.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology