Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα (IT Support) - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # ORZ-0412]