Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορική

Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση πλατφόρμας IoT
Announcement Date: 17.11.2022
Closing Date: 28.11.2022
Institute: Institute of Computer Science