ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κ.ΦΩΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Announcements

20.01.2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κ.ΦΩΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ενημερωτική εκδήλωση με ομιλητή  τον καθηγ. Κώστα Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, με θέμα τις προκηρύξεις των Ερευνητικών προγραμμάτων του νεοσυσταθέντος Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για τη στήριξη νέων επιστημόνων (υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων). Στην παρουσίασή του ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη η Έρευνα να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα, λόγο για τον οποίο είναι σημαντική η ανακοπή της ροής στο εξωτερικό των εξαιρετικών Ελλήνων επιστημόνων διαμέσου ευκαιριών που προσφέρουν τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης που προκηρύσσει το ΕΛΙΔΕΚ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις του ΕΛΙΔΕΚ θα βρείτε εδώ.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση θα δείτε εδώ.