Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, Τροφής Πειραματοζώνν για συντήρηση και αναπαραγωγή, στα πλαίσια των προγραμμάτων Διαγονιδιακά Ζώα και ERC-GA646663-DeFiNER του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

03.02.2017 - 13.02.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, Τροφής Πειραματοζώνν για συντήρηση και αναπαραγωγή, στα πλαίσια των προγραμμάτων Διαγονιδιακά Ζώα και ERC-GA646663-DeFiNER του ΙΜΒΒ

Related File

20170203_IMBB.pdf