Ανακοίνωση για προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση τριών σειρών στοχευμένων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων (Targeted ES Cells) για τις ανάγκες του Ζωοτροφείου του ΙΜΒΒ και των προγραμμάτων ERC-DeFINER-GA646663 και ERC-NEUROPHAGY-GA714983

Calls for Tender

20.02.2017 - 27.02.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση τριών σειρών στοχευμένων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων (Targeted ES Cells) για τις ανάγκες του Ζωοτροφείου του ΙΜΒΒ και των προγραμμάτων ERC-DeFINER-GA646663 και ERC-NEUROPHAGY-GA714983

Related File

20170220_IMBB.pdf