Ανακοίνωση προμήθειας με απευθείας ανάθεση γαντιών νιτριλίου μιας χρήσεως (2.800 πακέτα διαφόρων μεγεθών), για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ.

Calls for Tender

02.03.2017 - 13.03.2017

Ανακοίνωση προμήθειας με απευθείας ανάθεση γαντιών νιτριλίου μιας χρήσεως (2.800 πακέτα διαφόρων μεγεθών), για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ.