Ανακοίνωση για προμήθεια με απʼ ευθείας ανάθεση εξοπλισμού μεταφοράς και αποθήκευσης υγρού αζώτου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

08.03.2017 - 15.03.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απʼ ευθείας ανάθεση εξοπλισμού μεταφοράς και αποθήκευσης υγρού αζώτου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΙΜΒΒ