ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (με μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού) | Foundation for Research and Technology - Hellas"/>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (με μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού)

Calls for Tender

14.03.2017 - 28.03.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (με μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού)